نتایج جستجو برای «های»

الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران | پاورپوینت

الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران پاورپوینت - بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث: الزامات و نیازمندیهای مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مت...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني | پاورپوینت

اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني پاورپوینت - به نام خدا اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی | پاورپوینت

سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی پاورپوینت - بسم لله الرحمن الرحیم سیستم های انتقال آب بحران آب و آب مجازی قرن 21، قرن آب پیش بین...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علوم اجتماعی درس یازدهم(بحران های زیست محیطی معرفتی و معنوی) | پاورپوینت

علوم اجتماعی درس یازدهم(بحران های زیست محیطی معرفتی و معنوی) پاورپوینت - علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی) درس یازدهم(بحران های زیست محیطی معرفت...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علوم اجتماعی درس دهم(جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی) | پاورپوینت

علوم اجتماعی درس دهم(جنگ ها, بحران ها و تقابل های جهانی) پاورپوینت - بنام خدا علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی) درس دهم(جنگ ها، بحران ها و تقاب...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی | پاورپوینت

مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی پاورپوینت - مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی به نام خداوند بخشنده مهربان بحران بحران، وضعیت آشفته و درهم ر...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات | پاورپوینت

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات پاورپوینت - بسم الله الرحمن الرحیم بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 1 | پاورپوینت

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات 1 پاورپوینت - بنام خدا بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 35 ص

دانلود مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 35 ص - 2 ‏عنوان : ‏مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری ‏تحلیل CGE‏ از حادثه 11 سپتامبر ‏مدیریت بحرانهای صن...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین

دانلود مقاله بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین - ‏1 ‏بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین   ‏مقدمه ‏مکانیک کوانتوم با ذرات زیر اتمی ‏سروکار دارد که...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل