نتایج جستجو برای «نام»

اصول طراحی برنامه مدیریت بحران | پاورپوینت

اصول طراحی برنامه مدیریت بحران پاورپوینت - بنام خدا اصول طراحی برنامه مدیریت بحران Emergency Management Planning مدیریت بحران چیست ؟ فرآین...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بحران نامه‌هاي ناخواسته الكترونيك | پاورپوینت

بحران نامه‌هاي ناخواسته الكترونيك پاورپوینت - بنام خدا معضلي به نام هرزنامه Spam as a Problem بحران نامه ‌ هاي ناخواسته الكترونيك هرزنامه چ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحراني به نام شل‌حجابي

دانلود مقاله بحراني به نام شل‌حجابي - 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل