نتایج جستجو برای «طراحي»

اصول طراحی برنامه مدیریت بحران | پاورپوینت

اصول طراحی برنامه مدیریت بحران پاورپوینت - بنام خدا اصول طراحی برنامه مدیریت بحران Emergency Management Planning مدیریت بحران چیست ؟ فرآین...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل