نتایج جستجو برای «بحرانی»

تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانی ( (HACCPدر عرضه مواد غذایی | پاورپوینت

تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانی ( (HACCPدر عرضه مواد غذایی پاورپوینت - تجزیه و تحلیل خطرونقاط کنترل بحرانی ( (HACCP در عرضه مواد غذایی ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تقویت بعد مدیریت دانشجویان در شرایط بحرانی 9 ص

دانلود مقاله تقویت بعد مدیریت دانشجویان در شرایط بحرانی 9 ص - ‏2 ‏تقو‏ی‏ت‏ بعد مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ دانشجو‏ی‏ان‏ در شرا‏ی‏ط‏ بحران‏ی ‏مدیریت بحران ‏مدیری...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل