لیست فایل ها - صفحه 2

دانلود مقاله بحران اشتغال در افغانستان 66 ص

دانلود مقاله بحران اشتغال در افغانستان 66 ص - ‏1 ‏تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان ‏2 ‏بودا در افغانستان تخريب نشد، از شرم فرو ريخت. ‏چنا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا 26 ص

دانلود مقاله ارزش پیشگویی درآمدها, جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا 26 ص - ‏2 ‏ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران آب

دانلود مقاله بحران آب - ‏1 ‏مقدمه ‏درقصه ي آفرينش حضرت آدم عليه السلام آمده است که ((چون ملک تعالي خواست که آدم را بيافريند جبرييل را بفرستاد تا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران اقتصادی 18 ص

دانلود مقاله بحران اقتصادی 18 ص - ‏بحران اقتصادی ‏بحران اقتصادی‏ در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 35 ص

دانلود مقاله مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 35 ص - 2 ‏عنوان : ‏مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری ‏تحلیل CGE‏ از حادثه 11 سپتامبر ‏مدیریت بحرانهای صن...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی

دانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی - ‏2 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ بحران سازمان‏ی ‏چکیده ‏موضوع‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ بحران در حوزه ها‏ی‏ مختلف مطرح است. سازمان ها به ع...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت بحران 12 ص

دانلود مقاله مدیریت بحران 12 ص - ‏مدیریت ‏بحران ‏ما در این نوشته ‏بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت ‏بح...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله محیط زیست بحران در راه است 25 ص

دانلود مقاله محیط زیست بحران در راه است 25 ص - 2 ‏محیط زیست بحران در راه است ‏فعاليت هاى انسان نسل حدود نيمى ‏از گونه هاى گياهى كره زمين را د...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان

دانلود مقاله تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان - ‏1 ‏تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان ‏2 ‏بودا در افغانستان تخريب نشد، از شرم فرو ر...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی