فایل های دسته بندی مدیریت بحران - صفحه 4

دانلود مقاله بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

دانلود مقاله بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص - 2 ‏بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت ‏ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص

دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص - 2 ‏بحران مالی جهانی، ‏بحران عدم اعتماد و ‏مشروعيت ‏انسان الگوی مطلوب سرمايه...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي 14ص

دانلود مقاله بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي 14ص - 1 ‏پايان هزاره ‏گمان مي رود كه پايان هزاره زمان تحول باشد ولي لزوماً اين گونه ن...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 49ص

دانلود مقاله بحران سياستهاي جناي كشورهاي غربي 49ص - ‏بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي ‏مقدمه : ‏1. مفهوم سياست جنايي : ‏امروزه مفهوم سياست جن...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران حمل و نقل عمومي در هند پايمال كردن نيازها با داشتن منابع محدود 22 ص

دانلود مقاله بحران حمل و نقل عمومي در هند پايمال كردن نيازها با داشتن منابع محدود 22 ص - ‏عنوان: ‏بحران حمل و نقل عمومي در هند: پايمال كردن نياز...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران در مدیریت

دانلود مقاله بحران در مدیریت - ‏مدیریت بحران ‏فهرست‏ مطالب ‏مقدمه‏ ‏مدیریت در شرایط بحران‏ ‏شرح مسئله‏ ‏ ‏تشکیل ستاد بحران‏ ‏ارائه راه کارها...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران اخلاقي

دانلود مقاله بحران اخلاقي - ‏2 ‏جهان ما را با بحرانهاي زيادي مي شناسند. بحران هويت، بحران اخلاقي، بحران مشروعيت، بحران اعتماد و... با اين همه شا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران آمريكا

دانلود مقاله بحران آمريكا - ‏2 ‏بحران آمريكا ‏بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج ای...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران آب و منابع آب

دانلود مقاله بحران آب و منابع آب - ‏2 ‏منابع آب و بحران منابع آب ‏طي سال‌هاي اخير همواره با بحث‌هاي كمبود آب و هشدار مواجه باشيم به طوري كه در ش...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی