دانلود مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا 26 ص

دسته بندي : انسانی » مدیریت بحران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا: مدرک از هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند
‏خلاصه:
‏این مقاله ‏ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و متعلقات را در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند برای دوره 2001- 1994 بررسی می‏‌‏کند. ما همچنین اثر بحران مالی آسیای سال 1997 را بر قدرت پیشگویی ارزیابیهای عملکرد حسابداری بررسی می‏‌‏کنیم. ما جریان نقدی آینده و بازده‏‌‏های اضافه آینده را بر درآمدها (یا جریان نقدی و متعلقات) برای دوره‏‌‏های 1996- 1994 (دوره پیش از بحران)، 1998- 1997 (دوره بحران) و 2001- 1999 (دوره بعد از بحران) برمی‏‌‏گردانیم. یافته‏‌‏های ما نشان می‏‌‏دهند که ارزیابیهای حسابداری، قدرت روشنگر برای جریانات نقدی رو به جلوی اساله دارند. تحلیلهای بازده‏‌‏های اضافه رو به جلوی اساله ما نشان می‏‌‏دهند که سرمایه گذاران، ارزیابیهای حسابداری را در دوره‏‌‏های پیش و بعد از بحران، کم و در طول دوره بحران، ‏زیاد برآورد کرده‏‌‏اند.
‏1. معرفی
‏این مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و متعلقات را در هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند برای دوره 2001- 1994 بررسی می‏‌‏کند. ‏تحقیق قبلی در آمریکا نشان می‏‌‏دهد که درآمدها و جریانات نقدی و متعلقات مفاد اطلاعاتی دارند. هدف اولیه این مقاله تعیین این موضوع است که آیا این معیارهای عملکرد حسابداری اطلاعاتی دارند. هدف اولیه این مقاله تعیین این موضوع است که آیا این معیارهای عملکرد حسابداری اطلاعات مفیدی در دیگر روشهای حسابداری مخصوصا در چهار اقتصاد برجسته آسیایی ارائه می‏‌‏دهد. مطالعه ما بر جنبه مهم مفیدی مثلا توانایی پیشگویی (FASB‏، 1980) تاکید دارد. ما به قدرت پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات را برای جریانات نقدی آینده و بازده‏‌‏های سهام اضافه رسیدگی می‏‌‏کنیم.
‏هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند با استانداردهای حسابداری بین المللی موافقت کردند و استانداردهای حسابداریشان منشاهای قانون مشترک دارند. سراسر دهه 1990، هنگ کنگ و سنگاپور با کره جنوبی و تایوان (اقتصادهای ‏«‏اژدهایی‏»‏ نامیده شدند)، اقتصادهای صنعتی جدید فرض شدند و جلو از اقتصادهای آسیایی دسته بندی گردیدند. مالیز و تالیند وسط اقتصادهای رو به رو آسیا قرار دارند. این چهار اقتصاد برای یک مطالعه رسیدگی ارزش پیشگویی معیارهای عملکرد حسابداری فراهم می
‏2
‏‌‏آیند. معیارهای حسابداری پذیرفته شده توسط این اقتصادها شبیه GAAP‏ US/UK‏ است. با این وجود، این اقتصادها، اقتصادهای پیشرفته را در اعمال انشای مالی‏‌‏شان به تاخیر می‏‌‏اندازند و اطلاعات حسابداریشان ‏نسبتا نابهنگام است. ‏علاوه بر این، تحلیل‏‌‏این اقتصادها همچنین به ما اجازه می‏‌‏دهد تا رسیدگی کنیم که آیا ویژگیهای ‏اطلاعاتی معیارهای عملکرد حسابداری زمانی متفاوتند که شرکتها در یک دوره بحران اقتصادی عمل می‏‌‏کنند. دوره زمانی 2001- 1994 به ما اجازه می‏‌‏دهد تا بررسی کنیم که آیا بحران مالی آسیایی 1997 هیچ اثری بر قدرت پیشگویی این ارزیابیهای عملکرد داشته است یا خیر.
‏این‏‌‏مقاله از‏‌‏تحقیق حسابداری‏‌‏قبلی پیروی می‏‌‏کند که اطلاعات‏‌‏درآمدها و دیگر معیارهای‏ عملکرد حسابداری را بررسی می‏‌‏نماید. تحقیق حسابداری بدوی در این ناحیه نشان می‏‌‏دهد که درآمدها مفاد اطلاعاتی دارند.‏ علاوه بر این یافته‏‌‏های تحقیق بال و براون (1968)، بیور و راکس (1972) و پاتل و کاپلن (1977) نشان می‏‌‏دهند که درآمدها، واسطه بالاتری با بازده‏‌‏های اوراق بهادار از جریانات نقدی با بازده‏‌‏های اوراق بهادار دارد. در تحقیق بعد، ویسون (1986) و ریبورن (1986) پی بردند که جریانات نقدی و متعلقات، مفاد اطلاعاتی بالاسری ماورای درآمدها دارند. با این وجود، برنارد و اسنوبر (1989) پی بردند که نتایج ویسون (1986) دوره زمانی طولانی‏‌‏تری باقی نماند. لیونات و زاروین ‏(1990) یافتند که هیچ مفاد اطلاعاتی بالاسری جریانات نقدی ماورای درآمد خالص وجود ندارد.
‏با این وجود، آنها نشان دادند که واسطه جریانات نقدی با بازده‏‌‏های سهام زمانی افزایش می‏‌‏یابد که درآمدها در مولفه‏‌‏های جریانات نقدی از فعالیتها و متعلقات مالی، سرمایه گذاری و عملیاتی، جمع نشوند. سرانجام، دکو (1994) توانایی درآمدهای حسابداری و جریانات نقدی را به منظور ارزیابی عملکرد شرکت همان طور که در بازده‏‌‏های سهام منعکس شد، بررسی می‏‌‏نماید. متعلقات توانایی درآمدها را به منظور منعکس ساختن عملکرد شرکت بهبود می
‏3
‏‌‏بخشند (i‏) فاصله ارزیابی کوتاهتر شرکت (ii‏) فراریت بیشتر نیازهای سرمایه کار شرکت و فعالیتهای سرمایه گذاری و مالی و (iii‏) چرخه عملکرد طولانی‏‌‏تر شرکت.
‏اکثر مطالعات‏‌‏قبلی سودمندی‏‌‏درآمدها، جریانات‏‌‏نقدی و‏‌‏متعلقات اطلاعات‏‌‏را از شرکتهای ایالات متحده و انگلستان استفاده کردند. ‏با این وجود، بازارهای سرمایه رو به نمو (ECM‏ها) ممکن است از بازارهای توسعه یافته در ارزیابی اطلاعات حسابداریشان متفاوت باشند. حتی بین روشهای گزارش مالی UK GAAP‏ و US‏ توسعه یافته، پوپ و والکر (1999) دریافتند که تفاوتهایی در ویژگیهای خط زمانی درآمدهای معمول و درآمدها بعد از اقلام غیر عادی وجود دارد. ECM‏ به یک بازار سهام واقع در یک کشور پیشرفته ارجاع می‏‌‏شود. ECM‏ها در آسیا شامل اندونزی، کره، مالزی، فیلیپین، تایوان و تایلند هستند. ساداگران و دیگا (1997) ویژگیهای‏‌‏گزارش مالی را در ECM‏ها تحلیل‏‌‏کردند. درکی وجود‏‌‏دارد که‏‌‏کفایت افشا‏‌‏در ECM‏ها، پشت‏‌‏کفایت افشا‏‌‏در بازارهای سهام پیشرفته قرار دارد.‏
‏برای مثال، مرکز تحقیق و‏‌‏تحلیل مالی بین المللی در گرایشات حسابداری و حسابرسی بین المللی گزارش می‏‌‏کند (1995) که شرکتها در ECM‏ها در مقایسه با شرکتهای مقیم در بازارهای پیشرفته، افشاهای مالی کمتری را ارائه می‏‌‏دهند.
‏این مقاله، تحقیق قبلی را به منظور بررسی اینکه آیا درآمدها، جریانات نقدی عملکرد و‏‌‏متعلقات ارزش پیشگویی در چهار بازار سرمایه آسیا را دارند یا خیر، بسط می‏‌‏یابد. ما همچنین بررسی می‏‌‏کنیم که آیا قدرت پیشگویی معیارهای عملکرد حسابداری در طول دوره بحران رو به زوال می‏‌‏رود. درآمدهای حسابداری در طول یک دوره اثر معاملات فروش را در طول یک دوره مالی، اثر فعالیتهای دوره‏‌‏های گذشته نظیر کاهش بها و هزینه کالاهای فروخته ‏شده و اثر هزینه‏‌‏ها برای ‏سرمایه‏ ‏گذاریهای‏ ایجاد کننده سودهای آینده نامعین، برای مثال تحقیق و توسعه خلاصه می‏‌‏کنند. در مقایسه، جریانات نقدی در ارزیابی نقدینگی و قدرت پرداخت بدهی شرکت مهم هستند. انعکاس متعلقات جاری در یک سرمایه کار خالص شرکت (دارائیهای جاری- بدهیهای جاری) نظیر حسابهای دریافتنی (حساب بدهکاران)، موجودی کالا، حسابهای پرداختنی (حساب بستانکاران) و بدهیهای متعلقه را تغییر می‏‌‏دهد. متعلقات غیر جاری شامل کاهش قیمت و مالی‏ا‏تهای معوق می
‏4
‏‌‏باشند. ما قدرت پیشگویی را به عنوان توانایی معیارهای حسابداری به منظور توضیح جریانات نقدی رو به جلوی اساله و بازده‏‌‏ها تعریف می‏‌‏کنیم.
‏ما جریانات نقدی آینده و بازده‏‌‏های اضافی ‏آینده بر درآمدها (یا جریانات نقدی و متعلقات) را برای دوره‏‌‏های 1996- 1994 (قبل از بحران مالی آسیایی)، 1998- 1997 (در طول بحران) و 2001- 1999 (بعد از بحران) برمی‏‌‏گردانیم. نتایج نشان می‏‌‏دهند که درآمدها قدرت توضیحی برای جریانات نقدی رو به جلوی اساله دارند. درآمدها به طور مثبت و قابل توجه به جریانات نقدی رو به جلوی اساله در کل سه دوره مربوط می‏‌‏شوند. نتایج با یافته‏‌‏ها در تحقیق قبل در ایالات، متحده و دیگر کشورها نامتناقض هستند. یعنی، درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات، مفاد اطلاعاتی دارند. این معیارهای عملکرد حسابداری، ارزش پیشگویی برای جریانات نقدی آینده دارند.
‏رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده‏‌‏های اضافه رو به جلوی اساله جالب است. در دوره‏‌‏قبل از‏‌‏بحران (1996- 1994)، درآمدها به‏‌‏طور مثبت و قابل توجه به بازده‏‌‏های ‏مازاد آینده مربوط می‏‌‏شوند. همچنین ضریبها بر جریانات نقدی و متعلقات مثبت و قابل توجه بودند. با این وجود، در طول بحران (1998- 1996) درآمدها به طور منفی و قابل توجهی با بازده‏‌‏های مازاد آینده در ارتباط بودند. ضریب بر متعلقات به طور قابل توجهی منفی بود اما ضریب بر جریانات نقدی قابل توجه نبود. بعد از بحران (2001- 1999) ‏درآمدها دوباره به طور مثبت و قابل توجهی با بازده‏‌‏های اضافه مربوط می‏‌‏شوند. رابطه مثبت بین بازده‏‌‏های مازاد آینده و درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره‏‌‏های قبل و بعد از بحران و پیشنهاد م‏ی‏‌‏کند که سرمایه گذاران ممکن است‏‌‏این معیارهای‏ حسابداری را کم برآورد کنند. در‏‌‏مقایسه، سرمایه گذ‏اران درآمدها و متعلقات را در طو‏ل بحران زیاد قیمت گذاردند همان طور که توسط رابطه منفی بین این معیارهای حسابداری و بازده‏‌‏های مازاد آینده را ملاک قرار دادند.‏
‏مدل بازده‏‌‏ها قدرتی توضیحی در طول دوره‏‌‏های پیش از بحران (k2‏ تطبیق یافته 82/2 درصد) و بحران (62/1 درصد) داشتند. نتایج مشابه برای جریانات نقدی و مدل متعلقات بدست آمدند. مخصوصا آزاد سازی مالی و/ یا دسترسی بسیار به بازارهای سرمایه بین المللی که دسترسی به سوخت مالی دوره شکوفایی چرخه اقتصادی فراهم می‏‌‏آورند. در

 
دسته بندی: انسانی » مدیریت بحران

تعداد مشاهده: 716 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:33 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل