دانلود مقاله بحران آب

دسته بندي : انسانی » مدیریت بحران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏درقصه ي آفرينش حضرت آدم عليه السلام آمده است که ((چون ملک تعالي خواست که آدم را بيافريند جبرييل را بفرستاد تا از زمين خاک گيرد.جبرييل ارش خاک از زمين برگرفت.آنگاه ‏ ‏حق تعالي باراني بفرستاد تا آن گل سرشته شد و آدم را بيافريد چنانکهخواست ودانست وجسد ‏ ‏او را به صورتکرد به کمال قدرت خود))
‏قدر مسلم آن است که انسان سرشتي از((خاک))و((آب))دارد و بقا او بستگيبه اين دوعنصر
‏خدادادي وحياتي است.
‏من دراين تحقيق به بيان موضوعات اب و موضوعات مرتبط(اب وخاک اب وپوشش گياهي و...) و به خصوص بحران اب پرداخته ام .اميد وارم مطالب من در اي تحقيق مورد توجه شما خواننده گرامي قرار بگيرد وگا مي در راه پيشرفت وابادي کشورم ايران برداشته باشم .‏                            ‏             ‏
‏اب در زندگي روزانه
‏وجود هر گونه حيات، متکي به وجود آب است. آب در بيشتر فرايندهاي متابوليسمي بدن، نقش حياتي دارد. هنگام گوارش غذا، مقادير قابل توجهي آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.تقريباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکيل مي‌دهد. براي عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 ليتر آب نياز دارد البته اين ميزان آب به مقدار فعاليت بدن ، دماي هوا ، ‏رطوبت‏ و ديگر عوامل بستگي دارد. آب از طريق ادرار ، مدفوع ، تعريق و همچنين از طريق بازدم به شکل بخار آب دفع مي‌شود.
بدن انسان به آبي نياز دارد که نمک يا ناخالصي هاي ديگر ( مثل باکتري يا ديگر عوامل بيماري‌زا و يا مواد شيميايي) نداشته باشد. البته برخي مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم مي‌کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعيت ، ميزان سرانه آب آشاميدني کاهش يافته است.
راه حل هاي تحت بررسي، توليد بيشتر آب ، بهبود توزيع و جلوگيري از هدر رفتن آن مي‌باشد.
منبع کمياب
‏در بسياري از کشورها ، آب نوعي منبع استراتژيک محسوب مي‌شود. بسياري از جنگ‌ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور ميانه، بر سر به دست آوردن منابع آبي بيشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بيشتري را هم پيش بيني مي‌کنند که بدليل ‏رشد جمعيت‏، ‏آلودگي آب ها‏ و ‏گرم شدن زمين‏ حادث مي‌شود
‏2
‏اب اشاميدني
‏آب‌هاي آشاميدني را از چشمه ها ، قنات ها و يا چاه ها استخراج مي‌کنند. بنابراين ، براي توليد بيشتر آب ، مي‌توان چاه‌هاي بيشتري ساخت. باران و دريا هم از ديگر منابع آبي هستند که البته به عنوان ‏آب آشاميدني‏ مناسب نيستند. اين گونه آب‌ها را بايد ‏تصفيه‏ نمود. روش هاي معروف ‏تصفيه آب‏ ، ‏تقطير‏ و جوشاندن مي‌باشند. 
‏مهم ترين بحران آب ـ‏ ‏خشکسالي
‏ 
‏آب يكي از بزرگتري چالشهاي قرن حاضر بشريت است كه مي تواند به انقلاب آب منجر شود. چالش آب (فاصله يا خلا) بين توان تامين و نياز مصرف است كه لاجرم در طول زمان رو به افزايش است، زيرا از يك سو منابع آب محدود و محدودتر مي‌شود و همه ساله بخش قابل توجهي از منابع محدود آب به علت كيفيت از اولويت مصرف خارج مي شود كه نمود بارز آن فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي و پابهاي كشاورزي است كه در موارد زيادي اين تغيير كيفيت عامل تهديد كننده براي تغيير كيفيت منابع آب سالم نيز هست. از سوي ديگر مصارف و تقاضاي آب همواره رو به فزوني مي‌رود.
‏انسان هر چه بيشتر رموز طبيعت را مي گشايد، به قانونمنديهاي بي‌نظير آن پي مي برد. دخالت در اين چرخه منظم بدون در نظر گرفتن عواقب آن مي تواند محدوديتهاي منابع آب و چگونگي استفاده از آن را محدودتر كند. خشكسالي و كم بارندگي نيز از جمله عوارضي است كه با دخالت مطالعه نشده انسان در طبيعت محدوديت منابع آب را تشديد مي‌كند.
‏عدم توزيع مناسب بارندگي، كاهش بارندگي‌هاي ساليانه به نسبت ميانگين بلند مدت (خشكسالي) از جمله عوامل و عوارضي است كه ر قانون طبيعت وجود دارد و به نسبت نياز انسان شدت و ضعف آن نمايان مي شود. بنابراين بايد به اصل محدوديت منابع آب در عمل اعتقاد پيدا كرد و به فاكتور خشكسالي به عنوان واقعيتي كه اتفاق مي‌افتد حدود و ثغور آن را شناسايي و براي كاهش تبعات آن برنامه‌ريزي كرد.
‏آب چالش بزرگ آينده
‏با توجه به مواردي كه اعلام شد و مطالبي كه به دنبال مي‌آيد، ترديدي باقي نمي‌ماند كه آب يكي از بزرگتري چالش‌هاي پيش روي بشر است، زيرا:
‏ 
‏4
‏-‏  ‏خلا بين منابع آب و تقاضاي انسان براي دستيابي به آن رو به تزايد است.
‏-‏  ‏منابع آب مواره محدوديت داشته و با تغيير در كيفيت به سوي حدوديت بيشتر پيش مي‌رود.
‏-‏  ‏ ‏توزيع بارندگي بر روي كره زمين نامتوازن است.
‏-‏ ‏ ‏افزايش حجم فاضلابها و پسابها بر محدوديت منابع آب مي‌افزايد.
‏-‏ ‏برداشت بيش از حد از سفره‌هاي آب زيرزميني اين منابع ارزشمند را با تحليل جدي مواجه كرده است.
‏-‏  ‏رشد خدمات جانبي و مواد غذايي و ديگر محصولات، نياز به آب را همواره افزايش مي‌دهد.
‏-‏  ‏عدم توان و توازن مالي و مباني تعرفه‌اي براي اجراي به موقع پروژه‌هاي تامين و تقاضاي آب، غالب راه‌كارهاي انديشيده شده را با تاخير و عدم كارآيي مواجه مي‌سازد.
‏-‏  ‏ ‏در بين وامل تشديد كننده چالش بزرگ آب نقش جمعيت بسار حايز اهميت است.
‏ 
‏رشد جمعيت مهمترين عامل تشديد كمبود آب
‏رشد جمعيت در مصارف مستقيم و غير مستقيم آب عامل بسيار مهمي است.
‏-‏  ‏ ‏جمعيت جهان طي 50 سال اخير از 5/2 به 6 ميليارد نفر افزايش يافته است.
‏-‏  ‏ميانگين پتانسيل سرانه آب در 50 سال اخير 58% كاهش يافته است.
‏-‏ ‏ ‏سالانه 30 ميليون نفر به جمعيت بهره گيرنده از آب در جهان اضافه مي شود
‏اين ارقام نشانگر اثرات عميق رشد جمعيت جهاني بر منابع آب مصرفي است، با اين روند مصرف در پايان قرن حاضر، در صورت عدم چاره‌جويي اساسي در بخش مديريت تقاضا، نسل هاي آتي با بحران عظيم آب شيرين و كاهش شديد سهم سرانه آب روبرو خواهند شد.
‏در كشور ما نيز وضع به راتب حادتر است. جمعيت حدود 6 ميليون نفري كشورمان طي 45 سال اخير به حدود 65 ميليون نفر افزايش يافته است و در طول اين دوره ميانگين پتانسيل سرانه آب حدود 90% كاهش يافته است.
‏اين روند اگر چه در استانهاي مختلف كشور متفاوت است ليكن ميانگين بسيار كم سهم سرانه در كشور نشانه چالش پيش رو است.
‏جمعيت كلان شهر فعلي تهران نيز كه در سال 1200 حدود 30 هزار نفر بوده است و در سال 1330 به حدود 75 ميليون نفر رسيده و در حال حاضر به 7 ميليون نفر افزايش يافته است، سرعت رشد جمعيت كاهش پتانسيل سهم سرانه آب را به دنبال داشته است. اين كاهش سهم سرانه با پذيرش اندكي خطا حدود 78% است به گونه اي كه از نظر معيارهاي جهاني اين شهر در طيف شهرهاي داراي بحران اب مي باشد.
‏4
‏ 
‏خشكسالي و اثرات آن
‏خشكسالي دوره‌اي است كه در آن بارش نزولات جوي نسبت به ميانگين دراز مدت آن كمتر است. كاهش جريانهاي سطحي، افت سطح آب زيرزميني و نقصان آب رودخانه‌ها از تبعات مشهود خشكسالي است. خشكسالي را مي توان بدينگونه نيز تعريف كرد كه محصول يك دوره با شرايط خشك غير عادي است كه به اندازه كافي دوام داشته و با دم تعادل جوي در وضعيت هيدرولوژيكي يك ناحيه ايجاد مي شود. خشكسالي پديده‌اي طبيعي است و در طول دورانهاي مختلف اتفاق افتاده‌ است ليكن اثرات آن در سالهاي اخير كه رشد جمعيت و ميزان مصرف آب افزايش داشته است مشهودتر بوده است. در دورانهاي گذشته نيز به نوعي اسيبهاي ناشي از خشكسالي به علت عدم اشراف و آگاهي انسان بر رموز طبيعت و عدم چاره‌جويي هاي مناسب بعنوان بلايي آسماني تلقي شده است كه نمونه اي از آن در كتيبه هاي عهد هخامنشيان در ايران بدست آمده است. اثرات خشكسالي در كشور ما در حال حاضر به چالشي سنگين مبدل شده است زيرا همواره خسارات سگيني را با خود بهمراه دارد. براي مثال در سال 1380 خسارات وارده از خشكسالي در بخشهايي از كشور فقط در زمينه كشاورزي حدود 21000 ميليارد ريال بوده است.
‏وضعيت خشکسالي در ايران
‏در اساس آمارها مصرف آب در ايران حدود 90 تا 95 ميليارد متر مكعب است، اين موضوع به دليل پيش بيني گرم شدن زمين كه كاهش بارندگي در سال‌هاي آتي را در پي خواهد داشت به موازات‌ها با پديده هاي همچون رشد فزاينده بيابان‌هاي كويري و افزايش جمعيت مواجه هستيم لذا مجموعه اين عوامل موجب شده تا جمعيت كشور به آب شرب سالم و بيشتري نيازمند باشند، حتي برخي كارشناسان پيش بيني مي‌كنند در دهه‌هاي آتي ايران نيازمند 120 ميليارد متر معكب آب خواهد شد.
‏متاسفانه در حال حاضر بيش از 90 درصد از آب‌هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد آن هم با راندمان حدود 35 درصدي كه خود نياز به بازنگري اساسي دارد. به عنوان مثال در سه دهه اخير بسياري از روستانشين‌هاي ما به علت خشكسالي‌هاي پياپي مجبور به ترك روستاهاي خود شده‌اند. بسياري از جنگل‌هاي ما در برخي قسمت‌ها از جمله استان گلستان به شدت آسيب ديده‌اند و موجب شده كه در 5 سال اخير 4 سال آن در مرداد ماه در اين بخش سيل‌هاي وحشتناكي جاري شود.

 
دسته بندی: انسانی » مدیریت بحران

تعداد مشاهده: 671 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:20 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل