اخرین محصولات ثبت شده

دانلود مقاله طراحي سيستم مديريت بحران براي شهرداري الکترونيک

دانلود مقاله طراحي سيستم مديريت بحران براي شهرداري الکترونيک - 2 ‏طراحي سيستم مديريت بحران براي شهرداري الکترونيک ‏چكيده‏: ‏باظهور خدمات الکترون...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تحقیق درباره ی مدیریت بحران سازمانی

دانلود مقاله تحقیق درباره ی مدیریت بحران سازمانی - ‏مدیریت بحران سازمانی ‏چکیده:‏  ‏موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحراني به نام شل‌حجابي

دانلود مقاله بحراني به نام شل‌حجابي - 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي 1 ‏بحراني به نام شل‌حجابي...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین

دانلود مقاله بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین - ‏1 ‏بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین   ‏مقدمه ‏مکانیک کوانتوم با ذرات زیر اتمی ‏سروکار دارد که...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت بحران 64ص

دانلود مقاله مدیریت بحران 64ص - 1 ‏ملاحظات: ‏هدف گرد آورنده از جمع آوري مطالب، ارزيابي متون مدون و نقد يك به يك موضوع بود. ولي متاسفانه بدليل عد...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مديريت در بحران 25 ص

دانلود مقاله مديريت در بحران 25 ص - 2 ‏مدیریت در بحران ‏مدیریت : ‏ق‏رآن كريم، كه مجموعه وحياني و اصلي ترين منبع‏ هر پژوهش ديني و علمي ‏است، چند ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله امام حسين(ع) و رهبرى بحران از مكه تا كربلا

دانلود مقاله امام حسين(ع) و رهبرى بحران از مكه تا كربلا - ‏امام حسين(ع) و رهبرى بحران از مكه تا كربلا ‏امام حسين(ع) و رهبرى بحران از مكه تا كرب...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران هويت در جواني 63 ص

دانلود مقاله بحران هويت در جواني 63 ص - ‏1 ‏بحران هويت در جواني ‏مقدمه : ‏از ويژگي هاي عصر جديد جريان شتاب آلود زندگي است، حوادث و رويدادهاي ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تقویت بعد مدیریت دانشجویان در شرایط بحرانی 9 ص

دانلود مقاله تقویت بعد مدیریت دانشجویان در شرایط بحرانی 9 ص - ‏2 ‏تقو‏ی‏ت‏ بعد مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ دانشجو‏ی‏ان‏ در شرا‏ی‏ط‏ بحران‏ی ‏مدیریت بحران ‏مدیری...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران اشتغال در افغانستان 66 ص

دانلود مقاله بحران اشتغال در افغانستان 66 ص - ‏1 ‏تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان ‏2 ‏بودا در افغانستان تخريب نشد، از شرم فرو ريخت. ‏چنا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا 26 ص

دانلود مقاله ارزش پیشگویی درآمدها, جریانات نقدی و متعلقات در دوره پیرامون بحران مالی آسیا 26 ص - ‏2 ‏ارزش پیشگویی درآمدها، جریانات نقدی و متعلقا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحران آب

دانلود مقاله بحران آب - ‏1 ‏مقدمه ‏درقصه ي آفرينش حضرت آدم عليه السلام آمده است که ((چون ملک تعالي خواست که آدم را بيافريند جبرييل را بفرستاد تا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل